Bào Tử Lợi Khuẩn Pregmom


Bào Tử Lợi Khuẩn Pregmom

Bào tử lợi khuẩn PREGMOM là chế phẩm bào tử lợi khuẩn đa chủng dạng nước đầu tiên và cũng là duy nhất trên thế giới và đang được rất nhiều bà mẹ Việt Nam tin dùng. Công dụng của PREGMOM: